VanThuisUit

Een uniek zorgconcept tussen thuis en verpleeghuis

Een zoveel mogelijk zelfstandig, betekenisvol leven leiden, óók als oudere met (beginnende) dementie of lichamelijke beperkingen. Dat begint met sociaal contact en je relevant voelen in de maatschappij.

Webinar

Wil je het webinar van 2 maart over VanThuisUit terugkijken? Onder voorzitterschap van Simone van Trier is er tijdens het webinar over de doelstellingen en de doelgroep van VanThuisUit gesproken en wat het nieuwe concept precies inhoudt. Daarbij komen ook kritische vragen van kijkers aan bod.

Deel blijven uitmaken van jouw buurt, jouw wijk, jouw gemeenschap. Maar dan wel met een veelzijdig sociaal en fysiek ’vangnet’ vlak om de hoek. Waar je je welkom en gewaardeerd voelt. Waar je leert om zoveel mogelijk thuis zelfstandig te blijven en voor jezelf te zorgen. En waar je wordt opgevangen als het even niet meer gaat.

Eén van de eerste zorgconcepten die de coalitie van CZ Zorgkantoor, Zorgverzekeraar CZ en tanteLouise onder de vlag van ThuisWaarts daarom ontwikkelt, is: VanThuisUit. Met dit op preventie gerichte zorgconcept probeert de coalitie ouderen zelfredzamer te maken in hun eigen huis en omgeving. Zodat de gang naar het verpleeghuis zo lang mogelijk wordt uitgesteld.

Een zelfstandig, vrij, betekenisvol en plezierig leven

VanThuisUit is een vernieuwend ‘totaalzorgconcept’ tussen thuis en verpleeghuis. Een unieke combinatie van een locatie (een ontmoetingsplek in de wijk met onder meer een veelzijdig Dag en Doe-centrum ). Bovendien: een programmering door professionele medewerkers, gericht op ondersteuning van ouderen thuis, in de eigen omgeving.

Doelstelling van VanThuisUit is namelijk om ouderen te helpen de regie over het leven zoveel mogelijk in eigen hand te houden en hen te ondersteunen bij het leiden van een zo zelfstandig, vrij, betekenisvol en plezierig mogelijk leven.

Behoeften staan centraal bij aanbod op maat

VanThuisUit richt zich primair op kwetsbare ouderen (en hun mantelzorgers) die thuis willen blijven wonen en de gang naar een verpleeghuis zo lang mogelijk willen uitstellen, maar wel steeds meer (hoog-complexe) zorg en ondersteuning nodig hebben. Meestal ouderen met meerdere chronische ziekten en psychische en/of somatische achteruitgang.

VanThuisUit neemt de behoeften en wensen van ouderen (en eventueel hun mantelzorgers) zelf als vertrekpunt voor het aanbieden van eventuele zorg en ondersteuning. Niet: “Dit heeft u nu aan zorg nodig”, maar “Wat zou u helpen om langer zelfstandig te blijven?”

Vanuit het Dag en Doe-centrum op de locatie van VanThuisUit, bieden medewerkers recreatieve dagbestedingsactiviteiten aan die op alle aspecten van ‘positieve gezondheid’ het lichaam en de geest van de deelnemers prikkelen. En die hen stimuleren om iedere dag opnieuw zelf de regie over (de kleine dingen van) hun leven te nemen en het maximale uit hun mogelijkheden te halen.

Om iedereen een aanbod-op-maat te kunnen bieden, beschikt het Dag- & Doecentrum over meerdere ruimtes, elk met een eigen thema, sfeer en doel. VanThuisUit beschikt ook over een Gezondheidspunt en logeerappartementen voor wie zelfstandig thuiswonen tijdelijk niet mogelijk is. Zo nodig is er ook ondersteuning mogelijk in de thuissituatie. Dat kan zijn door een zorgprofessional, maar ook in de vorm van moderne sensortechnologie en handige applicaties die het makkelijker maken om zelfstandig en veilig thuis te wonen.

Medewerkers en vrijwilligers van VanThuisUit zijn daarbij heel belangrijk. Zij houden hun handen zoveel mogelijk ‘op de rug’. Daarbij is het essentieel dat ouderen zich gezien en gehoord voelen. Dus dat betekent ook: maatwerkoplossingen, buiten gebaande (zorg)paden denken en handelen en durven te pionieren.

Samen de schouders onder vernieuwende ouderenzorg

De ouderenzorg in Nederland staat voor grote uitdagingen. We zullen meer moeten doen met minder middelen en ‘mankracht’. We moeten de druk op mantelzorgers verlagen door ouderen te leren zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. VanThuisUit wil, met de kennis en kunde van tanteLouise op het gebied van dementie en onder de vlag van ThuisWaarts, hier een belangrijke bijdrage aan leveren.