dinsdag 4 juni 2024

Thebe, zorg­verzekeraar CZ en CZ zorg­kantoor werken samen aan toekomst­bestendige ouderen­zorg

Ouderenzorgorganisatie Thebe, zorgverzekeraar CZ en CZ zorgkantoor hebben onder de vlag van ThuisWaarts op 5 juni een zogeheten Duurzame Coalitie ondertekend. De komende vijf jaar werken beide organisaties intensief samen aan het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg in Nederland.

Ouderenzorg onder druk

Het is een meer dan bekend feit dat de druk op de ouderenzorg de komende jaren toeneemt. Een gevolg van stijgende zorgkosten, een sterke vergrijzing onder de bevolking en een chronisch tekort aan zorgmedewerkers. Om in de toekomst ouderen nog steeds de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen verlenen, moet daarom het roer om. Niet alleen bij politiek en zorgpartners, maar ook als maatschappij is het nodig om anders te gaan denken. Het is belangrijk te beseffen dat ouderenzorg niet langer vanzelfsprekend is en dat er een dringend beroep zal worden gedaan op naaste familie en hun netwerk om zelf ondersteunende zorg te verlenen aan ouderen.

Zorgpartners, aan de andere kant, hebben elkaar hard nodig. Het zorglandschap verandert met de dag. Nieuwe technologieën doen razendsnel hun intrede. Alleen door nauw samen te werken, van elkaar te leren en de beste innovaties op te schalen, kunnen zij impact maken op de ouderenzorg van de toekomst.

Partijen in de zorg zoeken elkaar op

Ouderenzorgorganisatie Thebe, zorgverzekeraar CZ en CZ zorgkantoor hebben op 5 juni een overeenkomst gesloten voor de start van een zogeheten Duurzame Coalitie voor de duur van vijf jaar. Samen gaan zij actief op zoek naar manieren om de zorg voor ouderen duurzaam toegankelijk te houden, tegen acceptabele kosten. Het doel is om de toegankelijkheid van zorg te waarborgen en om ouderen zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven, onder hun eigen regie, te laten ervaren. Innovatieve projecten die worden geïnitieerd of ondersteund door de coalitie, en die een positieve impact hebben op de ouderenzorg, worden opgeschaald naar landelijk niveau. Zo hoeft niet iedere zorginstelling in het land zelf opnieuw ‘het wiel uit te vinden’.

‘”CZ en Thebe zijn beide pioniers in hun soort. Door vanuit onze gedeelde visie op de ouderenzorg van de toekomst de krachten te bundelen, gaan we nog meer het verschil maken. Met onze Duurzame Coalitie trekken we de onderlinge banden steviger aan. Een mooie ontwikkeling in onze hechte samenwerking en een uitgesproken vertrouwen in elkaar.”

– Jos Adriaans, Raad van Bestuur Thebe

 Concrete uitwerking van visie en doelen

Om de Duurzame Coalitie van meet af aan stevig in te richten, hebben Thebe, zorgverzekeraar CZ en CZ zorgkantoor gezamenlijk hun visie uitgewerkt. Doelstellingen worden verder geconcretiseerd op vier gebieden: toegankelijkheid van zorg, kosten, werkgeluk en kwaliteit (van leven). Leidende visie voor de toekomst van de ouderenzorg is en blijft dat de zorg voor ouderen een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. De coalitie ondersteunt ouderen zelf bij ‘gezond en vitaal leven’ en het (opnieuw) aanleren van vaardigheden die nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Daarnaast is het doel om het netwerk rondom ouderen (familie, vrienden) te mobiliseren en hen te helpen om aanvullende zorg in te richten en aan te bieden. Nieuwe en gebruikersvriendelijke technologieën, zoals onder meer een platform voor digitale monitoring, zal worden toegepast en samen met zorgpartners worden geëvalueerd. De Duurzame Coalitie vervult hierin een rol als vliegwiel. Daarnaast, en dus even belangrijk, ligt de focus van de Duurzame Coalitie op het behoud van arbeids- en mantelzorgpotentieel, zodat we goede zorg voor cliënten die het echt nodig hebben kunnen blijven bieden en de sector bovendien aantrekkelijk houden voor (aankomende) professionals.

“Thebe is een grote zorgorganisatie waarmee wij als CZ en CZ zorgkantoor al langer samenwerken. Op basis van onze gezamenlijke visie gaan we, op basis van vertrouwen, met elkaar deze samenwerking aan. Thebe werkt niet alleen binnen de WLZ maar ook binnen de ZVW en de WMO. We gaan deze coalitie aan vanuit de WLZ maar kijken in onze projecten naar samenwerking en mogelijkheden over de domeinen heen.”

– Caro Verlaan, directeur CZ zorgkantoor

Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 19 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Daarnaast biedt Thebe zorg in 25 woonzorgcentra in de regio. Thebe staat voor professionele zorg en legt de nadruk op zelf, thuis & technologie. Het streven is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn.

ThuisWaarts is een initiatief van CZ zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ en ouderenzorgorganisaties Thebe, tanteLouise en Zorgboog. Samen willen we (zorg)partners inspireren en challengen om integraler en vernieuwender na te denken over vernieuwingen in ouderenzorg. Onder de naam ThuisWaarts worden tevens innovatieve zorgconcepten (projecten, programma’s, locaties) op lokaal en regionaal niveau ontwikkeld, die bij gebleken succes opgeschaald kunnen worden binnen Nederland. Samen willen we (zorg)partners inspireren en challengen ook integraler en vernieuwender na te denken over vernieuwingen in ouderenzorg.