Persbericht 20 april 2023

Thebe en CZ zorgkantoor werken de komende jaren samen aan ouderenzorg van de toekomst

CZ zorgkantoor en zorgorganisatie de Zorgboog hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Beide organisaties werken in een duurzame coalitie de komende vijf jaar intensief samen aan vernieuwende ouderenzorg, passend binnen de landelijke ontwikkeling van ’de juiste zorg op de juiste plek’. De samenwerking valt onder een initiatief van CZ zorgkantoor genaamd ThuisWaarts: een visie en programmering in toekomstbestendige ouderenzorg, toegespitst op de wensen en behoeften van de nieuwe generatie ouderen.

Ouderenzorg onder zware druk

De druk op de ouderenzorg neemt toe als gevolg van stijgende zorgkosten, een sterke vergrijzing en een tekort aan medewerkers. Om in de toekomst nog steeds zorg te kunnen verlenen aan de meest kwetsbare mensen moet de maatschappij in beweging komen.

We kunnen het niet alléén

Alle partijen in de ouderenzorg hebben elkaar hard nodig om de zorg toekomstbestendig te maken. Thebe en CZ zorgkantoor hebben daarom de intentie uitgesproken om samen te komen tot een duurzame coalitie voor de duur van vijf jaar. Samen gaan ze op zoek naar manieren om de zorg voor ouderen duurzaam toegankelijk te houden tegen acceptabele kosten. Het doel is om er enerzijds voor te zorgen dat ouderen een goede kwaliteit van leven blijven ervaren en anderzijds ook een oplossing te bieden voor het tekort aan medewerkers in de zorg. Om dit te bereiken, streven we naar langdurige samenwerking en schaalbare innovaties met een maatschappelijke impact.

“CZ en Thebe zijn beide pioniers in hun soort. Door de krachten te bundelen maken we nog meer het verschil in de zorg. Met de intentieverklaring trekken we de banden nog steviger aan. Een mooie ontwikkeling in onze hechte samenwerking en uitgesproken vertrouwen in elkaar.”
– Jos Adriaans, Raad van Bestuur Thebe

Uitwerken van gezamenlijke visie en doelen

Om de duurzame coalitie in te richten werken Thebe en CZ zorgkantoor gezamenlijk hun visie uit en concretiseren ze doelstellingen op vier gebieden: kwaliteit (van leven), toegankelijkheid van zorg, werkgeluk en kosten. Zo willen we ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en samen met de lokale, zorgzame en duurzame samenleving ervoor zorgen dat zij een goede kwaliteit van leven ervaren. Daarnaast is ons doel om de toegankelijkheid van noodzakelijke professionele ouderenzorg op een optimaal niveau te houden en de betaalbaarheid op de lange termijn te borgen door in te zetten op het beheersen van kosten. Dit doen we door ons te richten op het vergroten van zelfregie, inzet van technologie en het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen van ouderen. Onze ambitie is ook om een prettig werkklimaat te bieden waarbij de zorgprofessional voldoende tijd kan maken voor de cliënt is die het echt nodig heeft. Op deze manier blijft de zorgsector aantrekkelijk voor de professionals met een zorghart.

Thebe en CZ zorgkantoor zijn ervan overtuigd dat ze door samenwerking een bijdrage kunnen leveren aan toekomstbestendige ouderenzorg.

“Thebe is een grote zorgorganisatie waarmee wij als CZ en CZ zorgkantoor al langer samenwerken. Dit maakt dat wij elkaar kennen en elkaar vertrouwen. Thebe werkt niet alleen binnen de WLZ maar ook binnen de ZVW en de WMO. De zorgvraag van cliënten beperkt zich ook niet tot één domein maar gaat ook over de domeinen heen. Door deze samenwerking kunnen we de zorg voor de cliënt, ongeacht het domein, dus goed oppakken.”– Caro Verlaan, senior manager CZ zorgkantoor